Rodzaje instalacji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania służy do zapewniania w pomieszczeniach temperatury, która gwarantuje optymalny komfort cieplny. Do najważniejszych elementów każdej instalacji zaliczamy kocioł lub inne źródło ciepła, grzejniki i armaturę, które są ze sobą połączone przewodami w postaci rur. Czynnikiem przewodzącym ciepło najczęściej jest woda. Jednocześnie można wyróżnić kilka rodzajów instalacji c.o., a podziału dokonać można na podstawie różnych czynników.

Jakie rodzaje instalacji centralnego ogrzewania wyróżniamy?

Podziału instalacji centralnego ogrzewania można dokonać z uwzględnieniem kilku różnych czynników. Podstawową klasyfikację dokonujemy ze względu na czynnik grzewczy. Oczywiście najczęściej jest nim woda (wodna instalacja c.o.), ale oprócz tego wyróżniamy:

  • instalacje c.o. parowe pary niskoprężnej,
  • instalacje c.o. powietrzne,
  • instalacje c.o. elektryczne.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie montażu albo modernizacji instalacji c.o. w Krakowie lub okolicach, zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

Jakie są rodzaje wodnych instalacji centralnego ogrzewania?

Na tym nie kończą się możliwości dokonywania podziału poszczególnych instalacji. W przypadku najczęściej wykorzystywanej instalacji wodnej można dokonać klasyfikacji ze względu na wymuszenie krążenia czynnika grzewczego. Pod tym względem wyróżniamy:

  • ogrzewanie grawitacyjne,
  • ogrzewanie pompowe.

Oprócz tego klasyfikacji dokonujemy ze względu na sposób rozprowadzania przewodów:

  • instalacje z rozdziałem górnym,
  • instalacje z rozdziałem dolnym.

Oprócz tego wskazać można na instalacje dwururowe i jednorurowe.

Ważny jest też sposób zabezpieczania, gdyż pod tym względem wyróżniamy instalację z naczyniem wzbiorczym typu otwartego oraz instalację z przeponowym naczyniem wzbiorczym.

 

Ikony Social