Najczęstsze usterki w instalacjach gazowych

Prawidłowe funkcjonowanie budynku mieszkalnego lub obiektu użytkowego wymaga sprawnie działającej w nim infrastruktury, a zwłaszcza instalacji elektrycznej doprowadzającej zasilanie, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wentylacji gwarantującej właściwą wymianę powietrza. Z reguły ciężko też będzie się obejść bez szczelnej i bezpiecznej w eksploatacji instalacji gazowej. W Krakowie ich planowaniem, konserwacją oraz montażem zajmuje się firma Usługi Hydrauliczne Kamila Przęczek z Grabówki, zajmująca się również systemami grzewczymi. Przekonajmy się, co jest istotne w przypadku gazu i sprawdźmy, jakie problemy się z tym wiążą.

Co trzeba wiedzieć o korzystaniu z gazu?

Gaz dostarczany do budynku może pochodzić z gazociągu dystrybuującego metan wraz z dodatkami lub instalacji składającej się z przydomowego zbiornika, gdy chodzi o mieszankę propanu i butanu, czyli popularne LPG. Oba te rodzaje gazu nadają się zarówno do zasilania kuchenek, jak i kotłów centralnego ogrzewania czy podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Ponieważ zarówno metan, jak i propan-butan jest łatwopalny, a po uzyskaniu stężenia znajdującego się między dolnym a górnym progiem wybuchowości wskutek wysokiej temperatury, pojawienia się otwartego płomienia lub iskry doprowadzić do tragicznej w skutkach eksplozji, szczególnie duże znaczenie ma prawidłowe działanie całej instalacji.

Jakie problemy pojawiają się najczęściej, jeżeli chodzi o instalację gazową?

Najczęściej występującym problemem dotyczącym instalacji gazowej będzie jej rozszczelnienie. Może ono zostać wykryte przy przeglądzie, a także zasygnalizowanie przez zamontowane w budynku detektory. W większości przypadków awarie dotyczą zużytych uszczelnień na połączeniach między rurami a poszczególnymi urządzeniami. W grę wchodzą też awarie wewnątrz kuchenki czy kotła. Do problemów z instalacją może się także przyczynić uszkodzenie mechaniczne czy przerdzewienie rury gazowej mającej kontakt z wodą lub wilgocią.

Ikony Social