Jakie miejsce jest odpowiednie na montaż pieca gazowego?

Ulokowanie pieca gazowego musi być zrealizowane zgodnie z wytycznymi wskazywanymi przez przepisy. Jest to konieczne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, o którym w tym przypadku bezwzględnie nie można zapominać.

Jak zamontować kocioł z otwartą komorą spalania?

Jeśli chodzi o takie urządzenia, to nie należy instalować ich w pomieszczeniach, w których na stałe przebywają ludzie. Dodatkowo pomieszczenia muszą mieć odpowiednią, wskazywaną przez przepisy kubaturę, czyli co najmniej 6m3, a także odpowiednią wysokość, czyli co najmniej 2,2 m. Kolejnym wymogiem jest sprawna wentylacja grawitacyjna, co jednocześnie oznacza, że nie może być to wentylacja mechaniczna.

Gdzie zamontować kotły kondensacyjne?

Inne typy pieców gazowych to tzw. kotły kondensacyjne, w przypadku których komora spalania jest zamknięta. Generalnie uważane są one za bardzo bezpiecznie, stąd też w zakresie ich montażu jest zdecydowanie mniej obostrzeń. Instalacja gazowa zwieńczona takim piecem może być też także stosowana niezależnie od sposobu wentylacji budynku.

Czytaj więcej: Jak zmodernizować istniejącą instalację wod-kan?

Pozostałe wymogi do montażu kotła gazowego

Generalnie nie są to jednak wszystkie wymogi, o których trzeba pamiętać w przypadku instalacji. Niezależnie od typu pieca konieczne jest, aby mieć do niego naprawdę dobry dostęp. Stąd też należy pozostawić odpowiednie odstępy, czyli przynajmniej 2,5 cm po każdej ze stron, a także minimum 20 cm pod urządzeniem grzewczym.

Kolejnym wymogiem jest to, aby urządzenie nie było montowane bezpośrednio nad sprzętami dedykowanymi do gotowania. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy piec gazowy instalowany jest w kuchni, czyli zwłaszcza w małych domach oraz mieszkaniach. Także ściana utrzymująca kocioł musi być odpowiednio solidna i niewykonana z materiałów, które łatwo ulegają nagrzewaniu.

Nowoczesne piece gazowe są bezpieczne i naprawdę wydajne. Konieczny jest jednak ich prawidłowy montaż, który stanowi podstawę do ich bezpiecznego użytkowania. Instalacją tego typu kotłów zajmujemy się również w ramach prowadzonej przez nas działalności.

 

Ikony Social