Jak wykonać przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej?

Przyłącza kanalizacyjne wykonywane są w celu podłączenia budynku bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej. To pewność bezpiecznej i bezawaryjnej ciągłości kanalizacyjnej. Jakie czynności wykonywane są w tym zakresie? Kto może się podjąć tego zadania? Jakich formalności trzeba dopełnić? Kilka wskazówek w dalszej części naszego wpisu.

Formalności i opłaty

Przyłączenie domu do sieci kanalizacyjnej to proces, który wymaga czasu, niekiedy nawet kilku miesięcy. Przede wszystkim trzeba dopełnić niezbędne procedury. Kwestie z tego zakresu są uregulowane w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Starając się o budowę przyłącza, trzeba złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowego. Oprócz tego niezbędna jest mapka geodezyjna oraz wykonanie projektu przyłącza.

Za budowę i utrzymanie sieci kanalizacyjnej odpowiada przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, jednak podłączenie przeprowadza się zawsze na wniosek właściciela posesji, który sam ponosi wszelkie związane z tym koszty.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego warto oddać w ręce profesjonalnej firmie, która specjalizuje się w usługach z tego zakresu. To najbezpieczniejsze rozwiązanie, gwarantujące prawidłowy przebieg wszystkich niezbędnych prac. Koszt takiej usługi nie jest stały, ponieważ zależy od kilku czynników, w tym m.in. długości przyłącza, czasu wykonania, miejscowych warunków środowiskowych.

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby przyłącze kanalizacyjne było wykonane w profesjonalny sposób. Wszelkie błędy na etapie projektu czy realizacji mogą przyczynić się do poważnych problemów w przyszłości. Dlatego też, jeśli potrzebujesz fachowej ekipy, która zapewni ci kompleksowe wsparcie w tym zakresie, zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Ikony Social