Jak podłączyć dom do sieci gazowej?

Budowa domu mieszkalnego wymaga załatwienia sporo formalności w obszarze budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej czy też gazowej. W przypadku gazu nie chodzi tu tylko o wybranie dostawcy, ale przede wszystkim znalezienie wykonawcy prac instalacyjnych, który przeprowadzi wszelkie niezbędne prace związane z uruchomieniem przyłącza. Jak zabrać się podłączenie gazu?

Czytaj więcej: Czy warto zainwestować w ogrzewanie podłogowe?

Jakie formalności należy załatwić w związku z podłączaniem domu do sieci gazowej?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o określenie jego warunków. Należy w nim określić preferowany termin zawarcia umowy, a także plan zabudowy, ewentualnie szkic sytuacyjny określający usytuowanie podłączanego obiektu. Projekt może zrobić tylko osoba z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych (musi to być potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy). Na odpowiedź operator ma 21 dni od złożenia wniosku. Oczywiście nie zbuduje się podłączenia bez umowy o przyłączenie. Dokonuje się tego na określonym przez dostawcę wniosku. Na podstawie złożonego wniosku z gazowni, otrzymuje się projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Po spełnieniu wszelkich spraw formalnych wybrana firma instalacyjna posiadająca określone uprawnienia gazowe może rozpocząć budowę przyłącza.

Jak wygląda, budowa przyłącza gazowego?

Przede wszystkim prace zmierzające do uruchomienia instalacji gazowej w domu polegają na odpowiednim przygotowaniu miejsca do zamontowania kurka głównego gazu — zawsze zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci i projektem instalacji. Budowę instalacji gazowej właściciel domu prowadzi od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego do budynku. Sieć gazowa wiąże się z koniecznością zamontowania wszelkich odbiorników gazowych. Najczęściej są to kocioł gazowy, kuchnia gazowa, czy gazowy podgrzewacz wody. Należy pamiętać, że otrzymane warunki przyłącza mają określoną ważność, ale nie może być on krótszy niż 60 dni.

Ikony Social