Jak dbać o instalacje grzewcze w domach i mieszkaniach?

Komfortowa eksploatacja budynku mieszkalnego lub użytkowego jest możliwa tylko wtedy, kiedy zostanie on wyposażony w odpowiednią infrastrukturę. Wśród niezbędnych systemów znajduje się sprawnie działająca wentylacja, rury wodociągowe i kanalizacyjne, a na terenach zgazyfikowanych także gazowe. Kluczową częścią okaże się efektywna instalacja co. W Krakowie jej projekt oraz montaż, a także remont czy konserwację można zlecić firmie Usługi Hydrauliczne Kamil Przęczek. Warto jednak pamiętać, że nie będzie ona funkcjonowała właściwie, jeżeli użytkownik nie zadba o jej stan. Przekonajmy się, jakie zagrożenia wiążą się z działaniem instalacji co i sprawdźmy, jak się o nią troszczyć.

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z eksploatacją instalacji co?

Instalacja centralnego ogrzewania to system, który pozwala na pozyskiwanie oraz rozprowadzanie po budynku energii cieplnej. Składa się z urządzenia grzewczego np. kotła lub pompy ciepła, a także rurociągów umożliwiających na przesyłanie wody oraz grzejników lub podłogówki, jak również niezbędnej armatury. Największymi zagrożeniami dla funkcjonowania instalacji co jest korozja jej komponentów, polegająca na utlenianiu elementów wykonanych ze stali oraz odkładanie się tzw. kamienia kotłowego. Pojawia się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wodą o wysokiej twardości, a wytrącanie się tworzących go węglanów następuje o wiele szybciej, jeżeli temperatura wody jest stosunkowo wysoka. Jest on o tyle niepożądany, że blokuje przepływ, zawężając średnicę rur, a także osadza się na zaworach i wymiennikach ciepła, zmniejszając ich skuteczność. Po odspojeniu się fragmentów może też spowodować uszkodzenie pompy czy innych części armatury.

Jak razić sobie z kamieniem i korozją?

Walka z korozją jest najprostsza przy wykorzystaniu preparatów nazywanych inhibitorami korozji. Dodawane do wody wiążą obecne w niej wolne atomy tlenu, zmniejszając ryzyko, że połączą się one z cząsteczkami żelaza. Sposobem na zapobieganie tworzeniu się kamienia jest używanie urządzeń zmiękczających wodę, a także dodawanie do niej odkamieniaczy.

Ikony Social