Formalności i koszty związane z doprowadzeniem wody do domu

Doprowadzenie wody do domu to kluczowy element każdego procesu budowlanego. W Polsce istnieje wiele przepisów regulujących kwestie przyłączy wodnych, a koszty z tym związane mogą być różne w zależności od miejsca inwestycji. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje, które powinien znać każdy inwestor.

Podłączenie do sieci wodociągowej – proces i wymagania

Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, jak wygląda proces podłączenia do sieci wodociągowej. Przyłącza wodne w Krakowie, tak jak i w całym kraju, obwarowane są określonymi przepisami. Przede wszystkim należy zgłosić swój wniosek o wydanie warunków technicznych dla projektowanego przyłącza do właściwego przedsiębiorstwa wodociągowego. Zazwyczaj odpowiednie formularze można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów lub uzyskać je bezpośrednio w ich siedzibach. W ramach wniosku będzie trzeba przedstawić dokumenty takie jak mapa sytuacyjna i plan zagospodarowania działki.

Następnie przedsiębiorstwo wodociągowe oceni wniosek i wyda decyzję w ciągu 21 dni od daty złożenia dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy opracować projekt przyłącza wodnego, który zostanie zatwierdzony przez przedsiębiorstwo. W kolejnym kroku przystępuje się do realizacji projektu – wykopu, montażu rur oraz budowy studzienki. Po zakończeniu prac przedsiębiorstwo przeprowadzi odbiór techniczny i wyda decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji instalacji.

Koszty podłączenia do sieci wodociągowej

Koszty związane z podłączeniem do sieci wodociągowej mogą być różne w zależności od lokalizacji, rodzaju przyłącza oraz długości instalacji. Na ogół koszt ten dzieli się na opłatę przyłączeniową, która wynika z taryfy za dostarczenie wody ustalonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, oraz koszty budowy samego przyłącza. Te ostatnie obejmują koszty materiałów (rur, kształtek, itp.), robocizny oraz wykonania projektu technicznego. Dla przykładu: średni koszt doprowadzenia wody do domu przyłączem o długości 200 metrów może wynieść od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zależy to od wielu czynników, takich jak teren, rodzaj i jakość materiału, konieczność rozbudowy lub modernizacji sieci, wybór wykonawcy i projektanta oraz opłaty administracyjne i geodezyjne. 

Ikony Social